Slaapproblemen

Slaapproblemen en Slaapstoornissen

Veel mensen hebben ergens in hun leven wel eens een periode van slaapproblemen, die gelukkig vaak van voorbijgaande aard is. Uiteindelijk zoekt circa tien procent van deze mensen hulp voor de slaapklachten. In verreweg de meeste gevallen betreft dit klachten van te weinig slaap, zoals moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden.

Medisch gezien spreken we pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie en interesse, vermoeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt de afname van alertheid, concentratie en geheugen ten gevolge van slaapklachten óók parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.

Slaapproblemen en Leeftijd

Slaapproblemen kunnen op elke leeftijd voor komen. Vooral bij ouderen komen slaapklachten relatief frequent voor en bij vrouwen tweemaal zoveel als bij mannen. Ook is uit recent onderzoek gekomen dat 1 op de 5 jongeren lijden aan slaapproblemen. Jongeren met insomnia weten vaak niet wat er is. Ze zijn humeurig, depressief, lusteloos, onbereikbaar en hebben last van stemmingswisselingen.

Behandeling van slaapproblemen met haptotherapie. Deze vorm van therapie kan goed bij slaapproblemen worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor slaapmedicatie, aangezien haptotherapie het probleem bij de bron aanpakt en niet enkel de symptomen bestrijdt.

Het achterliggende idee bij deze behandeling is dat het slaapprobleem terug te voeren is op conditionering: het lichaam heeft als het ware geleerd slecht te slapen en moet nu opnieuw leren om beter te slapen. Hierbij wordt getracht de vicieuze cirkel van slecht slapen te doorbreken, door te leren om slaapbelemmerende gedachten en gevoelens te reguleren en gedragspatronen te veranderen die een goede nachtslaap in de weg kunnen staan.

Bij diverse slaapstoornissen kan conditionering een rol spelen en in die gevallen kan haptotherapie ondersteuning bieden naast andere behandelvormen, zoals bijvoorbeeld afbouw van slaapmedicatie bij een slaapmiddelafhankelijkheid.