Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte begeleidingsvorm. Ze is er op gericht de cliënt weer in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf.

In de haptotherapie speelt, naast het gesprek, ervaringsgerichte activiteiten
en de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.

Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert, je in jezelf keert of juist teveel investeert.

De haptotherapeut werkt persoonsgericht: Er wordt gewerkt met de eigen vermogens van de cliënt, hem / haar bewust te laten zijn van zichzelf, van wat hij /zij kan en wil leren en daar naar te handelen. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we ons bewegen, hoe flexibeler, mobieler en vitaler we zijn. Dat leidt veelal tot het weer beter kunnen omgaan met jezelf, de omgeving en situaties. Emotionele en fysieke blokkades komen los, worden herkend en verwerkt, waardoor problemen afnemen.

Bel 06-49118637 of mail Info@peter-kruit.nl voor meer informatie of maak  een afspraak!