Haptonomische kindertherapie

De balans tussen doen, denken en gevoel bepaalt het gedrag van het kind 
en hoe het zich ontwikkelt.

Waar sta ik voor.

Mijn haptonomische begeleiding onderscheidt zich door een combinatie van aandacht voor interactiedynamiek(en) waarvan het kind deel uit maakt én de aandacht voor balans (in brede betekenis van het woord). In de haptonomie nemen we als uitgangspunt dat emoties een belangrijke aansturing zijn voor gedrag. Emoties worden o.a expressief gemaakt in houding, beweging, mimiek, stem én de manier waarop je met anderen omgaat. Deze expressie is gedrag waaraan we af kunnen lezen hoe het met het kind is. 

Als het niet goed gaat

Van relationele lastigheden tot probleemgedrag:

     –  Moeite met luisteren 
     –  Brutaliteit of regelmatig ruzie 
     –  Vechten 
     –  Pesten en gepest worden 
     –  Moeilijk bereikbaar 
     –  Erg volgzaam 
     –  Te ‘stille wateren’ 
     –  Te druk 
     –  Woedeuitbarstingen 
     –  Vaak boos zijnVan niet opletten tot leerproblematiek:

     –  Concentratiestoornissen 
     –  Terugval in schoolprestaties 
     –  Weerstand tegen school en/of regels 
     –  Stressgevoeligheid 
     –  OnderpresterenFysieke problematiek:

     –  Onverklaarbare buikpijn 
     –  Vaak hoofdpijn
     –  Soms kortademig of snel moe 
     –  Motorische eigenaardigheden 
     –  Motorische achterstand

We voelen, denken en handelen de hele dag. Deze drie grootheden beïnvloeden elkaar ook de hele dag door. Als er balans is tussen het denken, voelen en handelen (doen) van het kind, is er vaak niks aan de hand. Bij problematiek rondom het kind zien we vaak een disbalans hiertussen. Wij proberen erachter te komen waar de disbalans precies zit en hoe we het kind kunnen helpen deze te herstellen. Een diagnose die het kind heeft meegekregen wordt bij mij gebruikt als richtlijn.

Wat gaan we doen?

Naar aanleiding van de hulpvraag observeren we bij de intake de kwaliteiten van het kind, wat voor soort gedrag hieruit voortkomt en wat er mogelijk stoort in de balans van het kind. Na overleg en herkenning bij de ouders (en het kind), gaan we samen aan de slag. Steeds na een aantal sessies vinden er evaluatiegesprekken met de ouders/begeleiders plaats.

Wie mogen er komen?

Kinderen van alle leeftijden (tot 21 jaar) zijn welkom in mijn praktijk. Vanaf ongeveer 18 jaar mag je ook alleen komen. Vaders, moeders en/of begeleiders, die een vraag hebben over hun kind ontvangen ik graag.

Krijgt u het vergoed?

In de aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen vergoed vanuit de rubriek ‘alternatieve zorg’. Ik ben daarvoor aangesloten bij de beroepsvereniging VNT